proč je sociální vedení důležité pro vaše nejlepší zaměstnance

dobré vedení buduje zaměstnance, řídí je a dělá je lepšími v tom, co dělají. Vaši nejlepší zaměstnanci, kteří jsou pravděpodobně motivováni, řízeni a ambiciózní, to vědí.

dobří vůdci jsou nezbytnou součástí každého podnikání a sociální vedení je jednou z forem definovaného dobrého vedení-soustředí se na sdružování zaměstnanců, rozbíjení sil napříč organizacemi a vytváření jediné příčiny nebo účelu, na kterém může každý spolupracovat.

zatímco realita sociálního vedení se změní na základě vašeho podnikání, je pro vaše špičkové zaměstnance stejně důležitá jako pro vás.

proč je důležité sociální vedení

zapojení zaměstnanců je konkurenční výhodou

většina společností má nějakou formu interních firemních sociálních programů, jejichž cílem je zvýšit zapojení. Ve stejné době, většina podniků ve Spojených státech vidět pouze míru zapojení asi 30%. Většina zaměstnanců je vyladěna, neposlouchá a nijak zvlášť se nezajímá o to, co dělají nebo proč. Vaši nejlepší zaměstnanci, ti, kteří jsou zapojeni a mají zájem, musí vidět účel za tím, co dělají, pokud je chcete udržet v záběru. Sociální vedení je jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout.

například sociální vůdce se může spojit s jednotlivci při budování cílů na úrovni celé organizace, pracovat na budování angažovanosti tím, že učiní zásadní rozhodnutí založená na sociálním vstupu, a může pracovat na sdružování lidí tak, aby vytvářeli výnosy potřebné pro zapojení.

vytváří jednotný cíl společnosti

většina společností se dělí na týmy, pobočky, oddělení a další formy sil. Tyto skupiny někdy spolupracují, někdy ne, a často přijímají různé technologie, procesy, a smýšlení. Osoba, která musí pracovat se dvěma skupinami ve stejné společnosti, může mít pocit, že pracuje se dvěma různými společnostmi.

sociální vedení pracuje na prolomení těchto překážek vytvořením společného cíle nebo účelu pro celou společnost. Dělá to tím, že jasně definuje a nastiňuje, jak interní úkoly přispívají ke zkušenosti zákazníků, jak musí být společnost zapojena společně, a vytvářet jednoduché, flexibilní systémy a procesy, které může každý používat společně.

přístup a řešení problémů

sociální vedení přistupuje k problémům a organizacím s konceptem, že změna je vlastní. To usnadňuje zavádění nových nástrojů a technologií, nové postoje a chování, a řešit organizační výzvy. Znovu rámuje problémy z hlediska hodnot, aby změnil způsob práce lidí na základě toho, proč pracují.

to může vytvořit organizaci, kde jsou špičkoví umělci dobře uznáváni a odměňováni, přičemž mají každou příležitost se učit a zlepšovat.

rozvíjí osobní vedení

mnoho stylů vedení je o vytváření následovníků. Sociální vedení je o rozvoji osobního vedení tak, aby každý člověk byl lídrem ve své vlastní aréně. To vám umožní vytvořit prostředí, kde jednotlivci mohou zpochybnit status quo a provést změnu, riskovat a pracovat způsobem, který by normálně neměli. to umožňuje každému rozpoznat svou vlastní autoritu k dosažení více a mít více svobody v rámci své pracovní role.

sdružuje týmy

sociální vedení je o rozbití sil, rozvoji osobního vedení a vytvoření společného účelu, ke kterému může každý pracovat. To přirozeně podporuje schopnost I zájem o spolupráci napříč funkcemi, týmy, a geografie, umožňující komukoli využít všechny příležitosti a dovednosti dostupné v Organizaci.

sociální vedení je o sdružování lidí, rozbíjení sil a vytváření společných cílů pro všechny. Pokud má společnost uspět, musí tak učinit jako součást celku, nikoli jako jednotlivci. Přizpůsobení se této změně však musí probíhat na individuální úrovni. Dobré sociální vedení pracuje na podpoře individuálního růstu, podpora osobního zmocnění, a zároveň dává každému šanci zlepšit se a vyniknout ve své kariéře. To přirozeně vytváří prostředí, kde jsou odměňováni vaši nejlepší zaměstnanci, a dostávají prostředí, kde mohou růst a pokročit směrem ke svým cílům.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.