platforma Swarm AI, vyvinutá společností jednomyslné AI, je vzácným příkladem distribuovaných AI a lidských skupin spolupracujících na úkolu v reálném čase.

Swarm AI je inspirován kolektivním chováním přirozených systémů, jako jsou hejna ptáků a roje včel. Algoritmy Swarm intelligence umírňují interakci skupiny jednotlivců, kteří se rozhodují mezi stanoveným počtem možností. Každá osoba se může přihlásit do online platformy na svém místě. Algoritmy jsou trénovány na datech o dynamice chování skupin, spíše než na tématech, o kterých diskutují. Jednotlivci se navzájem spojují a agenti AI vytvářejí systém s uzavřenou smyčkou, kde stroj i jednotlivci mohou reagovat na základě chování zobrazeného ostatními, aby změnili nebo udrželi své preference. Ve druhém kroku model neuronové sítě vyškolený s řízeným strojovým učením používá dynamiku interakce účastníků k vytvoření indexu přesvědčení. Tento index odhaduje důvěru skupiny v konečný výsledek.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.