Erklæring om ikke-forskelsbehandling

i overensstemmelse med føderal borgerrettighedslov og US Department of Agriculture (USDA) Civil rights regulations and policies er USDA, dets agenturer, kontorer og ansatte og institutioner, der deltager i eller administrerer USDA-programmer, forbudt at diskriminere på grund af race, farve, national oprindelse, køn, handicap, alder eller gengældelse eller gengældelse for tidligere borgerrettighedsaktivitet i ethvert program eller aktivitet, der udføres eller finansieres af USDA.

personer med handicap, der har brug for alternative kommunikationsmidler til programinformation (f.eks. Braille, stor skrift, lydbånd, amerikansk tegnsprog osv.), skal kontakte agenturet (stat eller lokal), hvor de ansøgte om ydelser. Personer, der er døve, hørehæmmede eller har talehandicap, kan kontakte USDA via Federal Relay Service på (800) 877-8339. Derudover kan programoplysninger gøres tilgængelige på andre sprog end engelsk.

hvis du vil indgive en programklager over forskelsbehandling, skal du udfylde formularen til klage over forskelsbehandling på USDA-programmet (AD-3027), der findes online på: http://www.ascr.usda.gov/complaint_filing_cust.html, og på ethvert USDA-kontor eller skrive et brev adresseret til USDA og angive i brevet alle de ønskede oplysninger i formularen. For at anmode om en kopi af klageformularen, ring (866) 632-9992. Indsend din udfyldte formular eller brev til USDA af:

(1) post: det amerikanske landbrugsministerium
kontor for assisterende sekretær for borgerlige rettigheder
1400 Independence Avenue, SV
Copenhagen, D. C. 20250-9410;

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.