GIE käyttää kuusi innovaatiovaihetta sellaisina kuin ne on määritelty Insights on Scaling Innovation by the International Development Innovation Alliance (IDIA*) – julkaisussa. On tärkeää, että sosiaaliset yrittäjät tai innovaattorit valitsevat parhaan kykynsä mukaan oikean innovaatiovaiheen Gie: n innovaatioprofiilissa.

Idia-oppaassa luetellaan kunkin vaiheen osalta myös seuraavat tekijät, joita rahoittajat ja muut skaalauskumppanit tarkastelevat arvioidessaan innovaattoreita/toteuttajia: (i) näkemys halutun vaikutuksen saavuttamisesta mittakaavalla, (ii) suora näyttö tehokkuudesta, (iii) näyttö markkinoiden/yhteisön kysynnästä ja innovoijan omista kannustimista mittakaavaan, (iv) aikataulun skaalaaminen, (V) varainhoitoa ja tilivelvollisuutta koskevat mekanismit, (vi) tiimin kapasiteetti, kokemus ja asiantuntemus sekä (vii) seuranta-ja arviointivälineet ja-valmiudet.

innovaation kuusi vaihetta: Mitä ne ovat & oikean innovaatiovaiheen tunnistaminen

vaikka toivomme, että alla olevista skaalausvaiheiden kuvauksista on hyötyä, on myös tärkeää tunnustaa, että näiden vaiheiden erottaminen toisistaan ei tarkoita sitä, että skaalausvaiheet seuraavat aina suoraviivaisesti toisiaan, sillä (esimerkiksi) muutokset, jotka tapahtuvat ”Skaalausvaiheessa”, voivat vaatia lisää ”Konseptitestausta” ennen kuin innovaatio etenee ”Skaalausvaiheeseen” ja sen jälkeen. Samoin näiden vaiheiden väliset rajat ovat huokoisia ja menevät käytännössä usein päällekkäin.

sen lisäksi, että innovaatiosi skaalausvaiheen tunnistaminen voi olla hyödyllinen panos julkiseen profiiliisi ja innovaatiosi näkyvyyden lisäämiseen, se voi myös auttaa sinua saamaan tietoa innovaatiosi tähänastisesta matkasta ja siitä, minne aiot seuraavaksi.

Vaihe 1: ideointi

määrittelet ja analysoit kehitysongelmaa ja luot ideoita mahdollisille innovaatioille ongelman ratkaisemiseksi.

innovaatiosi on tässä vaiheessa if…sinulla ei ole yhtä tiettyä innovaatiota, jonka parissa työskentelet, mutta olet määritellyt ongelman, johon pyrit puuttumaan ja jolla on potentiaalisia ratkaisuja.

Vaihe 2: Tutkimus & kehitys

kehität erityistä innovaatiota, joka voi ratkaista havaitsemasi kehitysongelman.

innovaatiosi on tässä vaiheessa if…sinulla on yksi erityinen innovaatio, jonka parissa työskentelet ratkaistaksesi tietyn ongelman. Tiedät selvästi ongelman ja kenelle / missä kehität innovaatiota sekä sinulla on ideoita tarkkaan innovaatioon ja miten innovaatio toimii. Olette myös määritellyt joitakin avainkysymyksiä, joihin teidän on vastattava ymmärtääksenne innovaation elinkelpoisuuden ratkaisuna ongelmaan.

Vaihe 3: Proof of Concept

tämän innovaation taustalla oleva älyllinen käsite on testattu kenttätestillä, jotta sen potentiaalista saataisiin varhainen ”reaalimaailman” arviointi.

innovaatiosi on tässä vaiheessa if…innovaatiosi on varhaisen kehityksen ulkopuolella, sen pääkomponentit on jo testattu reaalimaailmassa matalan tai keskitulotason maassa ja voit ilmaista sen potentiaalisen teknisen, organisatorisen ja taloudellisen elinkelpoisuuden testin perusteella.

Vaihe 4: siirtyminen mittakaavaan

tämä innovaatio on osoittanut pienimuotoista menestystä, ja kehität liiketoimintamallia ja houkuttelet yhteistyökumppaneita auttamaan skaalautumiskyvyssäsi olevien aukkojen täyttämisessä.

innovaatiosi on tässä vaiheessa if…innovaatiosi on osoittanut ainakin pienimuotoista menestystä reaalimaailmassa ja työstät sen skaalaussuunnitelmaa, mukaan lukien liiketoimintamallin jalostaminen ja tarvittavien kumppanuuksien kehittäminen tukeaksesi sinua täyttämällä aukot (tekniset, taloudelliset) skaalautumiskyvyssäsi.

Vaihe 5: skaalaus

monistat ja / tai mukautat tätä innovaatiota laajoilla maantieteellisillä alueilla ja väestöissä transformaatiovaikutuksen aikaansaamiseksi.

innovaatiosi on tässä vaiheessa if…innovaatiosi on jo skaalautumassa. Olet valinnut useita mahdollisia skaalauspolkuja – ei vain julkisen (hallituksen) ja/tai kaupallisen (yksityisen sektorin) reitin skaalaukseen ja yksilöinyt tukikumppaneita, vaan myös määrittänyt reitin tällä alalla – esim. horisontaalisen skaalauksen (laajeneva vaikutus monistamisen kautta), vertikaalisen skaalauksen (politiikan/institutionaalisen ympäristön muuttaminen korkeamman tason vaikuttamisen avulla), toiminnallisen skaalauksen (innovaation toiminnallisen soveltamisalan laajentaminen, esim. tuberkuloosin ja malarian interventioiden lisääminen Hi-virukseen/aidsiin keskittyvään innovaatioon) tai näiden hybridiin.

Vaihe 6: kestävä mittakaava

tämä innovaatio on saavuttanut laajamittaisen käyttöönoton tai toiminnan halutulla mittakaava / eksponentiaalisen kasvun tasolla, jota ylläpitää toimijoiden ekosysteemi.

innovaatiosi on tässä vaiheessa if…innovaationne on saavuttanut mittakaavan. Tämä tarkoittaa, että innovaatiosi on saavuttanut toivotun mittakaava-tai kasvutason ja että käsittelet ”pitkän aikavälin kysymyksiä, jotka syntyvät siitä, miten prosessia hallitaan, kun se toimii laajuudessa, onko se kestävä (taloudellisesti, poliittisesti jne.), ja miten navigoida ympäristön muuttuessa (kumppanit, kilpailijat, politiikka/sääntelykehykset tai infrastruktuuri jne.).

* International Development Innovation Alliance (IDIA) on ainutlaatuinen yhteistyöalusta, joka kokoaa yhteen maailman johtavien kehitysjärjestöjen, kuten Australian Foreign Affairs and Trade, Bill ja Melinda Gates Foundation, Global Affairs Canada, GIZ, Global Innovation Fund, Grand Challenges Canada, Rockefeller Foundation, SIDA, DFID, UNDP, UNICEF, USAID ja World Bank Group, innovaatiotiimienjohtajat, laboratoriot ja osastot.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.