18c6712s

§ 6712. Kärryjen, laatikoiden, tarjottimien, korien, laatikoiden ja muiden astioiden käyttö.

(a) yleissääntö.– Henkilö, joka omistaa ostoskärryt, pyykkikärryt tai kontit, voi ottaa käyttöön nimen tai merkin ja käyttää sitä kärryissä tai konteissa ja voi rekisteröidä saman kohdan 54 Pa nojalla.C. S. Ch. 15 (uudelleenkäytettävien merkittyjen esineiden ja astioiden osalta).

(b) säiliöiden kielletty käyttö.– Henkilö ei saa tehdä mitään seuraavista:

(1) käyttää mihin tahansa tarkoitukseen, kun se ei ole omistajan tiloissa tai viereisellä pysäköintialueella, toisen kontin, joka on merkitty jollakin nimellä tai merkillä, ellei käyttö ole omistajan luvalla.

(2) myy tai tarjoa myytäväksi toisen kontin, joka on merkitty nimellä tai merkillä, ellei myyntiin ole omistajan lupaa.

(3) tahrata, hävittää, hävittää, peittää tai muuten poistaa tai kätkeä nimen tai merkin toisen astiaan ilman omistajan kirjallista suostumusta.

(c) hallussapitoolettama.– Henkilön, jolla on hallussaan ostoskärry, pyykkikärry tai kontti, jossa on nimi tai merkki ja joka ei ole omistajan tiloissa tai viereisellä pysäköintialueella, oletetaan pitävän hallussaan varastettua omaisuutta.

(d) konttien kuljetus; konossementti.– Tavallisen rahdinkuljettajan tai palkatun yksityisen rahdinkuljettajan, lukuun ottamatta niitä, jotka kuljettavat maitotuotteita, munia ja siipikarjaa niille tiloille ja niiltä tiloilta, joilla ne on tuotettu, on lainvastaisesti otettava vastaan tai kuljetettava kontti, jossa on nimi tai merkki, ellei rahdinkuljettajalla ole hallussaan konossementtia tai sitä koskevaa laskua.

e) konttien laiton poistaminen.–Rikotaan tätä kohtaa, jos henkilö poistaa kontin minkä tahansa jalostajan, jakelijan tai vähittäismyyntilaitoksen tiloista, pysäköintialueelta tai muulta alueelta tai mistä tahansa jakeluajoneuvosta, ellei siihen ole laillista lupaa, jos:

(1) säiliö on merkitty ainakin toiselle puolelle nimellä tai merkinnällä.

(2) säiliössä on näkyvillä yleisölle suunnattu ilmoitus, jossa varoitetaan, että muun henkilön kuin omistajan käyttö on lain mukaan rangaistavaa.

(f) ostoskärryjen ja pyykkikärryjen laiton käyttö.– Se rikkoo tätä pykälää.:

(1) Kaikkien ostoskärryjen tai pyykkikärryjen poistaminen vähittäiskaupan tiloista tai pysäköintialueelta tarkoituksena riistää väliaikaisesti tai pysyvästi kärryn omistajalta tai vähittäismyyjältä kärryn hallussapito.

(2) poistaa ostoskärry tai pyykkikärry ilman ostoskorin omistajan kirjallista lupaa jonkin vähittäiskauppayrityksen tiloista tai pysäköintialueelta.

(3) pitää hallussaan ilman omistajan tai vähittäismyyjän laillista lupaa ostoskärryjä tai pyykkikärryjä sen vähittäismyyjän tiloista tai parkkipaikalta, jonka nimi tai merkki siinä on.

(4) ostoskärryyn tai pyykkikärryyn kiinnitetyn sarjanumeron, nimen tai merkin poistamiseksi, hävittämiseksi tai muuttamiseksi.

(g) talletukset.– Talletuksen vaatimista, ottamista tai hyväksymistä kontin, ostoskärryn tai pyykkikärryn toimituksen yhteydessä ei pidetä sen myyntinä, vapaaehtoisena tai muulla tavoin.

(h) rangaistus.– Henkilö, joka rikkoo tätä pykälää syyllistyy summittaiseen rikokseen ja tuomittuaan hänet tuomitaan maksamaan enintään 300 dollarin sakko tai enintään 90 päivän vankeusrangaistus. Jokainen rikkomus on erillinen rikkomus.

(i) pääluokan soveltamisala.–Tätä jaksoa ei sovelleta ostoskärryn, pyykkikärryn tai kontin omistajaan eikä asiakkaaseen tai muuhun henkilöön, jolla on ostoskärryn, pyykkikärryn tai kontin omistajan tai vähittäismyyjän laillisesti hallussaan pitämä kirjallinen suostumus viedä se pois vähittäismyyntipaikan tiloista tai pysäköintialueelta. Tässä jaksossa ’kirjallisella suostumuksella’ tarkoitetaan rahakkeita ja muita suostumuksen osoittimia, jotka kärryjen omistaja tai jälleenmyyjä voi vahvistaa.

(j) määritelmät.– Kuten tässä jaksossa käytetään, seuraavilla sanoilla ja lauseilla on sama merkitys kuin tässä alajaksossa:

”leipäkori.”Lanka-tai muoviastia, jossa on leipää tai muita leivonnaisia ja jota jakelija tai jälleenmyyjä tai hänen edustajansa käyttää leipomotuotteiden kuljettamiseen, säilyttämiseen tai kuljettamiseen.

” Leipomotarjotin.”Lanka-tai muoviastia, jossa on leipää tai muita leivonnaisia ja jota jakelija tai jälleenmyyjä tai hänen edustajansa käyttää leipomotuotteiden kuljettamiseen, säilyttämiseen tai kuljettamiseen.

” Konttinen.”Leipomokori, leipomotarjotin, maitokotelo, munakori, siipikarjalaatikko tai muu säiliö, jota käytetään minkä tahansa tuotteen kuljettamiseen, säilyttämiseen tai kuljettamiseen.

” Maitojuttu.”Lanka-tai muovisäiliö, jossa on vähintään 16 litraa juomaa ja jota jakelijat tai vähittäismyyjät tai niiden edustajat käyttävät maitotuotteiden kuljettamiseen, varastointiin tai kuljettamiseen.

” Munakori.”Pysyvä säiliö, joka sisältää vähintään neljä tusinaa kuorellisia munia ja jota jakelijat tai vähittäismyyjät tai niiden edustajat käyttävät munien kuljettamiseen, varastointiin tai kuljettamiseen.

” Pyykkikärry.”Kori, joka on kiinnitetty pyöriin ja jota asiakas tai hoitaja käyttää kolikoilla toimivassa pesula-tai kuivapesulassa pyykinpesutarvikkeiden kuljettamiseen.

”nimi” tai ” merkki.”Pysyvästi kiinnitetty tai pysyvästi leimattu nimi tai merkki, jota käytetään ostoskärryjen, pyykkikärryjen, maitokoteloiden, munakorien, siipikarjalaatikoiden, leipomotarjottimien tai leipomolaatikoiden omistajan tunnistamiseen.

” pysäköintialue.”Erä tai muu omaisuus, jonka vähittäiskauppayritys on antanut asiakkaiden käyttöön autojen tai muiden ajoneuvojen pysäköimiseksi harjoittaessaan liiketoimintaa kyseisessä toimipaikassa.

” Poultry box.”Pysyvä konttityyppi, jota jalostajat, jakelijat, vähittäismyyjät tai elintarvikealan laitokset tai niiden edustajat käyttävät siipikarjan kuljetukseen, varastointiin tai kuljettamiseen.

” Ostoskori.”Pyöriin asennettu kori tai vastaava laite, jota asiakas yleensä käyttää vähittäiskaupassa kaikenlaisten tavaroiden kuljettamiseen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.