18c6712s

6712 közbenjárás. Szekerek, ládák, tálcák, kosarak, dobozok és egyéb konténerek használata.

a) Általános szabály.– Az a személy, aki bevásárlókocsival, mosókocsival vagy konténerrel rendelkezik, a kocsikon vagy konténereken nevet vagy jelet vehet fel és használhat, és ugyanezt az 54 Pa alapján bejegyezheti.C. S. Ch. 15 (az újrafelhasználható, megjelölt árucikkekre és tartályokra vonatkozóan).

B) konténerek tiltott használata.– Egy személy nem teheti az alábbiak egyikét sem:

(1) bármilyen célra használható, ha nem a tulajdonos telephelyén vagy egy szomszédos parkolóban van, egy másik tartály, amelyet bármilyen névvel vagy jelöléssel azonosítanak, kivéve, ha a használat a tulajdonos engedélyezte.

(2) eladni vagy Eladásra kínálni egy másik tartályt, amelyet névvel vagy jelöléssel azonosítanak, kivéve, ha az eladást a tulajdonos engedélyezte.

(3) a tulajdonos írásbeli hozzájárulása nélkül megsemmisít, megsemmisít, megsemmisít, elfed vagy más módon eltávolít vagy eltitkol egy nevet vagy jelet egy másik tartályon.

c) a birtoklás vélelme.– Minden olyan személy, aki olyan bevásárlókosár, mosókocsi vagy konténer birtokában van, amelynek neve vagy jelzése van, és amely nem a tulajdonos telephelyén vagy a szomszédos parkolóban található, vélelmezni kell, hogy lopott vagyontárgyak birtokában van.

d) konténerek szállítása; hajóraklevél.– Bármely közös fuvarozó vagy bérelhető magán fuvarozó-kivéve azokat, akik tejtermékeknek, tojásnak és baromfinak az azokat előállító gazdaságokba és gazdaságokból történő szállításával foglalkoznak-nem fogadhat vagy szállíthat névvel vagy jelöléssel ellátott konténert, kivéve, ha a fuvarozó rendelkezik hajóraklevéllel vagy számlával.

e) konténerek jogellenes elszállítása.– A jelen Szakasz megsértését jelenti, ha bárki eltávolít egy konténert bármely feldolgozó, forgalmazó vagy kiskereskedelmi létesítmény helyiségéből, parkolójából vagy bármely más területéről, vagy bármely szállító járműből, kivéve, ha erre törvény felhatalmazza, ha:

(1) A tartály legalább egyik oldalán névvel vagy jelöléssel van ellátva.

(2) a tartályon láthatóan megjelenik a nyilvánosság számára szóló értesítés, amely figyelmezteti, hogy a tulajdonoson kívül más személy általi használat törvény által büntetendő.

F) bevásárlókocsik és mosókocsik illegális használata.– Ez sérti ezt a szakaszt:

(1) bevásárlókosár vagy mosókocsi eltávolítása a kiskereskedelmi létesítmény helyiségeiből vagy parkolójából azzal a szándékkal, hogy ideiglenesen vagy véglegesen megfosztja a KOSÁR tulajdonosát vagy a kiskereskedőt a KOSÁR birtoklásától.

(2) bevásárlókosár vagy mosókocsi eltávolítása a KOSÁR tulajdonosának írásbeli engedélye nélkül bármely kiskereskedelmi létesítmény helyiségéből vagy parkolójából.

(3) a tulajdonos vagy a jogszerűen birtokolt kiskereskedő írásbeli engedélye nélkül a kiskereskedő telephelyéről vagy parkolójából bármilyen bevásárlókosár vagy mosókocsi birtoklása, amelynek neve vagy jelzése rajta szerepel.

(4) a bevásárlókosárra vagy a mosókocsira rögzített sorozatszám, név vagy jelölés eltávolításához, törléséhez vagy megváltoztatásához.

G) betétek.– A konténer, bevásárlókocsi vagy mosodai kosár szállításakor bármilyen letét megkövetelése, elfogadása vagy elfogadása nem tekinthető annak eladásának, opcionális vagy más módon.

(h) büntetés.– Az a személy, aki megsérti ezt a szakaszt, összefoglaló bűncselekményt követ el, elítélése után 300 dollárt meg nem haladó bírság megfizetésére vagy 90 napot meg nem haladó szabadságvesztésre ítélik. Minden jogsértés külön bűncselekménynek minősül.

I. szakasz hatálya.– Ez a szakasz nem vonatkozik a bevásárlókosár tulajdonosára, mosodai kocsi vagy konténer, vagy olyan ügyfélre vagy bármely más személyre, akinek írásbeli hozzájárulása van a bevásárlókosár tulajdonosától, mosodai kocsi vagy konténer, vagy egy kiskereskedőtől, annak törvényes birtokában, hogy eltávolítsa azt a kiskereskedelmi létesítmény helyiségéből vagy parkolójából. E szakasz alkalmazásában az “írásbeli hozzájárulás” kifejezés magában foglalja a tokeneket és a hozzájárulás egyéb jeleit, amelyeket a szekerek tulajdonosa vagy a kiskereskedő hozhat létre.

J) fogalommeghatározások.–Ebben a szakaszban a következő szavak és kifejezések Az ebben az alszakaszban megadott jelentéssel bírnak:

“Sütőipari kosár.”Olyan huzal vagy műanyag tartály, amely kenyeret vagy más pékárut tartalmaz, és amelyet egy forgalmazó vagy kiskereskedő, vagy ügynöke használ sütőipari termékek szállítására, tárolására vagy szállítására.

” Sütőipari tálca.”Olyan huzal vagy műanyag tartály, amely kenyeret vagy más pékárut tartalmaz, és amelyet egy forgalmazó vagy kiskereskedő, vagy ügynöke használ sütőipari termékek szállítására, tárolására vagy szállítására.

” konténer.”Pékség kosár, pékség tálca, tejtermék, tojáskosár, baromfi doboz vagy bármilyen más tartály, amelyet bármilyen termék szállítására, tárolására vagy szállítására használnak.

” tejipari eset.”Olyan huzal vagy műanyag tartály, amely 16 liter vagy annál több italt tartalmaz, és amelyet a forgalmazók vagy kiskereskedők, vagy ügynökeik tejtermékek szállítására, tárolására vagy szállítására használnak.

” tojás kosár.”Bármely állandó típusú konténer, amely négy tucat vagy több héjas tojást tartalmaz, és amelyet a forgalmazók vagy kiskereskedők, vagy ügynökeik tojás szállítására, tárolására vagy szállítására használnak.

” mosodai kosár.”Olyan kosár, amelyet kerekekre szerelnek, és amelyet egy ügyfél vagy egy kísérő pénzérmével működő mosodában vagy tisztító létesítményben használ a mosoda és a mosodai kellékek szállítása céljából.

“név” vagy “jel.”Minden tartósan elhelyezett vagy véglegesen lepecsételt név vagy jel, amelyet a bevásárlókocsik, mosókocsik, tejesdobozok, tojáskosarak, baromfi dobozok, péksütemények vagy péksütemények tulajdonosának azonosítására használnak.

” parkoló.”Sok vagy más ingatlan, amelyet egy kiskereskedelmi létesítmény biztosít az ügyfelek számára autók vagy más járművek parkolására, miközben az adott létesítményben üzleti tevékenységet folytatnak.

” baromfi doboz.”Bármely állandó típusú konténer, amelyet feldolgozók, forgalmazók, kiskereskedők vagy élelmiszer-szolgáltató létesítmények vagy ügynökeik használnak baromfi szállítására, tárolására vagy szállítására.

” Bevásárlókosár.”A kosár, amely fel van szerelve a kerekek,vagy egy hasonló eszköz, általában használt kiskereskedelmi létesítményben a Vevő által áruk szállítására bármilyen.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.