2.4 – Spektral signatur av et objekt

  • » Forrige
  • Neste «

refleksjonsverdiene for ulike objekter, over et område ofwavelengths, kan tegnes for sammenligning. Slike tomter kalles «spektrale responskurver» eller » spektrale signaturer.»Forskjeller mellomspektrale signaturer av landskapsfunksjoner brukes til å klassifiserefjern sensede scener, siden spektrale signaturer av lignendefunksjoner har lignende former.

Figur 2.10 viser spektrale signaturer av 3 forskjellige materialer: bartrær (i grønt), vann (blå) og jord (rød).

Figur 2.10-Spektrale responskurver for 3 forskjellige typerav funksjoner på jordens overflate.

den forrige figuren innebærer at de nevnte funksjonstypene normalt er spektralt separerbare. Graden av separasjon avlandskapsfunksjoner avhenger imidlertid av rekkevidden av bølgelengder vi ervurderer. Dette betyr at to funksjoner kan være uutslettelige foret bestemt spektralområde og perfekt individualisert for andrespektralbånd.

Øvelse: Refleksjonsavhengigheten av bølgelengden kan observeresi De følgende bildene Av Jorden, tatt MED MSG-satellitt, I Toforskjellige spektralkanaler. Fra disse tallene er det ganske åpenbart atdet er en klarere adskillelse av land/sjø i bildet til venstre.Med tanke på spektrale signaturer av vann og jordmaterialer (siste figur), vennligst svar på neste spørsmål.
  • » Forrige
  • Neste »

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.