odchylenie standardowe na gre

odchylenie standardowe GRE jest powszechnie używanym terminem podczas omawiania statystyki i prawdopodobieństwa. Mamy również natknąć się na kilka pytań odchylenie standardowe na GRE. Zrozumiemy, co oznacza odchylenie standardowe.

images-150x143odchylenie standardowe zestawu lub listy wartości jest stopniem rozprzestrzeniania się Danych wokół średniej. Jest reprezentowana przez grecką literę sigma (σ) i jest obliczana przy użyciu wzoru

weźmy przykład, aby zrozumieć odchylenie standardowe  indeks-150x150 (2)

przykład 1:

rozważmy zestaw a = {1, 3, 5} i zestaw B= {2, 4, 6}. Co możemy powiedzieć o standardowych odchyleniach dwóch zestawów?

interpretacja:

w zbiorze a wartości 1 i 5 są dwoma punktami poniżej i Powyżej średniej 3; tzn. rozpiętość wynosi 2 punkty wokół średniej. Również w zbiorze B spread wynosi 2 punkty wokół średniej. Ponieważ stopień rozproszenia jest taki sam dla obu zbiorów, niezależnie od różnych środków i różnych wartości, możemy powiedzieć, że odchylenia standardowe GRE zbioru a i zbioru B są równe.

Related Blog: GRE: the Gateway to Higher Studies

na GRE możemy zobaczyć pytanie dotyczące odchylenia standardowego, które najprawdopodobniej będzie pytaniem o porównanie ilościowe.

przykład 2:

Ustaw A= {1, 3, 5, 7, 9}

Zestaw B= {2, 4, 6, 8}

Ilość a Ilość B

odchylenie standardowe zestawu a odchylenie standardowe zestawu B

  1. Ilość a jest większa.
  2. Ilość B jest większa.
  3. dwie ilości są równe.
  4. relacji nie można określić na podstawie podanych informacji.

w zbiorze a widzimy, że średnia wynosi 5, a rozpiętość 4 punkty poniżej i Powyżej średniej.

w zbiorze B widzimy, że średnia wynosi 5, ale rozkład wynosi 3 punkty poniżej i Powyżej średniej.

w związku z tym odchylenie standardowe zestawu A jest większe niż zestawu B.

poprawna odpowiedź to A.

Related Blog: uzyskaj procent pytań procent procentowy na gre

oto inny sposób na to. Załóżmy, że {3, 5, 7, 9} i {2, 4, 6, 8} mają takie samo odchylenie standardowe. Zestaw A ma jeszcze jedną wartość poza zakresem {3, 5, 7, 9}. Zwiększy to spread, a tym samym odchylenie standardowe.

poprawna odpowiedź To A.

wniosek:images1-150x150 (1) im bliżej wartości jest średnia, tym mniejsze odchylenie standardowe. Im większe odchylenie standardowe, tym dalej są wartości od średniej.

Minimalne możliwe odchylenie standardowe dowolnej listy wynosi 0-gdy wszystkie wartości są takie same-ponieważ nie ma rozłożenia wokół średniej.

następnym razem porozmawiamy o standardowym odchyleniu GRE dla normalnie rozproszonego zestawu danych.

dowiedz się najlepszych doświadczonych porad, aby ace GRE: Pobierz nasz bezpłatny, kompletny przewodnik do nauki GRE!(Odwiedzone 2,891 czasy, 1 wizyt dzisiaj)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.