certyfikat z psychologii sportu i ćwiczeń, oferowany przez Kolegium edukacji i usług ludzkich Seton Hall University, ma na celu rozwój wiedzy w podstawowych obszarach biopsychospołecznych sportu i psychologii ćwiczeń. Program zapewnia studentom wiedzę i podstawy do pracy ze sportowcami i drużynami sportowymi w programach odnowy biologicznej w Ustawieniach korporacyjnych lub medycznych oraz w innych obszarach promocji zdrowia.

program w psychologii sportu i ćwiczeń jest interdyscyplinarny, czerpiąc z wiedzy i zasobów Wydziału Psychologii zawodowej i terapii rodzinnej uczelni oraz Wydziału fizjoterapii Szkoły Medycznej i Służby Zdrowia. Kursy certyfikacyjne częściowo spełniają wymagania Association for Advancement of Applied Sport Psychology Provisional Certified Consultant.

Jak aplikować

wypełnij naszą aplikację online.

  • absolwenci Wydziału Psychologii zawodowej & terapii rodzinnej w Seton Hall mogą brać udział w kursach certyfikacyjnych w ramach zajęć fakultatywnych lub programowych, jeśli zostanie to zatwierdzone przez doradcę.
  • o certyfikat mogą ubiegać się licencjonowani specjaliści z zakresu psychologii, pracy socjalnej, terapii małżeńskiej i rodzinnej lub poradnictwa.
  • studenci z tytułem magistra lub którzy są obecnie matriculated w programie magisterskim w psychologii, poradnictwa lub pokrewnej dziedzinie mogą ubiegać się o certyfikat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.