Dziękujemy za zainteresowanie służeniem jako wolontariusz w Greater Cedar Rapids Open. Jako standardowy okaziciela, będzie śledzić jedną grupę golfistów w sobotę tylko od czasu, gdy tee off do końca gry. Będziesz nosić „standard”, który wyświetla nazwy golfistów w grupie i ich wyniki. W tej roli potrzeba sześciu wolontariuszy. Prosimy o przyjazd na kurs co najmniej 30 minut przed godziną tee grupy. Twoja zmiana może wynosić od czterech do sześciu godzin, w zależności od szybkości gry.

menedżerowie punktacji będą chodzić obok standardowych nosicieli, a także towarzyszyć finałowej sześciu grup golfistów w sobotę. Menedżerowie punktacji muszą zrozumieć grę uderzeń, aby publikować aktualne wyniki podczas chodzenia ze swoimi grupami. W tej roli potrzeba sześciu wolontariuszy. Prosimy o przyjazd na kurs co najmniej 30 minut przed godziną tee grupy. Twoja zmiana może wynosić od czterech do sześciu godzin, w zależności od szybkości gry.

dzięki waszemu bezcennemu wysiłkowi i wsparciu możemy nadal uczynić ten turniej jednym z najlepszych turniejów w Iowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.