Platforma Swarm AI, opracowana przez jednogłośną sztuczną inteligencję, jest rzadkim przykładem rozproszonej sztucznej inteligencji i grup ludzkich pracujących razem nad zadaniem w czasie rzeczywistym.

Rój AI jest inspirowany kolektywnymi zachowaniami naturalnych systemów, takich jak stada ptaków i roje pszczół. Algorytmy inteligencji roju moderują interakcję grupy osób, które decydują między określoną liczbą opcji. Każda osoba może zalogować się do platformy online w swojej lokalizacji. Algorytmy są szkolone na danych dotyczących dynamiki behawioralnej grup, a nie na temat tematów, nad którymi debatują. Osoby łączą się ze sobą i agentami sztucznej inteligencji, tworząc system zamkniętej pętli, w którym zarówno maszyna, jak i osoby mogą reagować na podstawie zachowań wyświetlanych przez innych, aby zmienić lub utrzymać swoje preferencje. W drugim kroku model sieci neuronowej przeszkolony z nadzorowanego uczenia maszynowego wykorzystuje dynamikę interakcji uczestników do generowania wskaźnika przekonań. Wskaźnik ten ocenia zaufanie grupy do ostatecznego wyniku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.