2.4 – spektral signatur av ett objekt

  • ” föregående
  • nästa ”

reflektansvärdena för olika objekt, över ett intervall av våglängder, kan ritas för jämförelse. Sådana tomter kallas ”spektrala svarskurvor” eller ” spektrala signaturer.”Skillnader mellanspektrala signaturer av landskapsfunktioner används för att hjälpa till att klassificeraavkända scener, eftersom spektrala signaturer av liknandefunktioner har liknande former.

figur 2.10 visar spektral signaturer av 3 differentmaterials: barrträd (i grönt), vatten (blått) och jord (rött).

figur 2.10-spektrala svarskurvor för 3 olika typerav funktioner på jordens yta.

föregående figur innebär att de nämnda funktionstyperna normalt är spektralt separerbara. Graden av separation avlandskapsfunktioner beror dock på det våglängdsområde vi överväger. Detta innebär att två funktioner kan vara oskiljbara för ett visst Spektralområde och perfekt individualiserat för andraspektralband.

övning: Reflektansberoendet på våglängden kan observerasi följande bilder av jorden, tagna med MSG-satellit, i tvåolika spektralkanaler. Från dessa siffror är det ganska uppenbart attDet finns en tydligare separation av land / hav i bilden till vänster.Med hänsyn till de spektrala signaturerna av vatten och jordmaterial (sista siffran), svara på nästa fråga.
  • ” Föregående
  • Nästa ”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.