Termostabilitet

när värme tillsätts stör detta de intramolekylära bindningarna som finns i proteins tertiära struktur, vilket får proteinet att utvecklas och bli inaktivt. de flesta livsformer […]

behandla magsår naturligt

magsår, även kallade peptiska sår, är inget skämt för dem som lider av dem. Helicobacter pylori (H. pylori) bakterier och långvarig användning av aspirin och […]

27 fakta om tankar

här är 27 Tank fakta. 1-5 Tank Fakta 1. För att hålla projektet hemligt använde British army det oskyldiga namnet ”mobile water carriers” för ett […]