certifikatet i sport och motion psykologi, som erbjuds genom Seton Hall University College of Education och mänskliga tjänster, är utformad för att utveckla kunskap inom kärnbiopsykosociala områden inom idrott och motion psykologi. Programmet ger studenterna en kunskap och grund för att arbeta med idrottare och atletiska lag i hälsoprogram i företags-eller medicinska miljöer och i andra hälsofrämjande områden.

programmet inom idrotts-och Träningspsykologi är tvärvetenskapligt och bygger på expertis och resurser från högskolans avdelning för professionell Psykologi och familjeterapi och School of Medical and Health Services Department of Physical Therapy. Certifikatkurser uppfyller delvis kraven i Association for Advancement of Applied Sport Psychology provisorisk certifierad konsult.

hur man ansöker

fyll i vår onlineapplikation.

  • doktorander vid Institutionen för professionell Psykologi & familjeterapi vid Seton Hall kan ta certifikatkurserna som en del av deras valfria eller programkoncentration, om de godkänns av en rådgivare.
  • licensierade yrkesverksamma inom psykologi, socialt arbete, äktenskap och familjeterapi eller rådgivning kan ansöka om certifikatet.
  • studenter med en magisterexamen eller som för närvarande är matrikulerade i ett magisterprogram i psykologi, rådgivning eller ett relaterat område kan ansöka om certifikatet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.