standardavvikelse på GRE

GRE standardavvikelse är en vanlig term när man diskuterar statistik och sannolikhet. Vi stöter också på ett par standardavvikelsefrågor på GRE. Låt oss förstå, vilken standardavvikelse betyder.

images-150x143 standardavvikelsen för en uppsättning eller en lista med värden är graden av spridning av data runt medelvärdet. Det representeras av den grekiska bokstaven sigma (GHz) och beräknas med formeln

låt oss ta ett exempel för att förstå standardavvikelsen  index-150x150 (2)

exempel 1:

överväg set A= {1, 3, 5} Och set B= {2, 4, 6}. Vad kan vi säga om standardavvikelserna för de två uppsättningarna?

Tolkning:

i uppsättning A är värdet 1 och 5 två punkter under och över medelvärdet 3; dvs spridningen är 2 poäng runt medelvärdet. Även i set B är spridningen 2 poäng runt medelvärdet. Eftersom spridningsgraden är densamma för båda uppsättningarna, oavsett olika medel och olika värden, kan vi säga att standardavvikelserna GRE för uppsättning A och uppsättning B är lika.

relaterad blogg: GRE: porten till högre studier

på GRE kan vi se en fråga om standardavvikelse, som troligen kommer att vara en kvantitativ Jämförelsefråga.

exempel 2:

Ställ in en= {1, 3, 5, 7, 9}

Set B= {2, 4, 6, 8}

kvantitet a kvantitet B

standardavvikelse för Set en standardavvikelse för Set B

  1. kvantitet A är större.
  2. kvantitet B är större.
  3. två kvantiteter är lika.
  4. förhållandet kan inte bestämmas utifrån den information som ges.

i uppsättning A kan vi se att medelvärdet är 5 och spridningen är 4 poäng under och över medelvärdet.

i set B kan vi se att medelvärdet är 5 men spridningen är 3 poäng under och över medelvärdet.

därför är standardavvikelsen för Set a större än för Set B.

det rätta svaret är A.

relaterad blogg: få Procentfrågorna Cent procent rätt på GRE

här är ett annat sätt att titta på detta. Räkna med att {3, 5, 7, 9} och {2, 4, 6, 8} har samma standardavvikelse. Set a har ytterligare ett värde utanför intervallet {3, 5, 7, 9}. Detta kommer att öka spridningen och därmed standardavvikelsen.

det rätta svaret är A.

slutsats:images1 - 150x150 (1) ju närmare packade är värdena runt medelvärdet, desto mindre är standardavvikelsen. Ju större standardavvikelse, längre bort är värdena från medelvärdet.

minsta möjliga standardavvikelse för en lista är 0 — när alla värden är desamma — eftersom det inte finns någon spridning runt medelvärdet.

nästa gång kommer vi att prata om GRE standardavvikelse för en normalt distribuerad datamängd.

lär dig de bästa erfarna tipsen för att ace GRE: ladda ner vår gratis, kompletta studieguide till GRE!

(besökte 2,891 gånger, 2 besök idag)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.