Swarm AI-plattformen, utvecklad av enhällig AI, är ett sällsynt exempel på distribuerade AI och mänskliga grupper som arbetar tillsammans på en uppgift i realtid.

Swarm AI är inspirerad av det kollektiva beteendet hos naturliga system, såsom flockar av fåglar och svärmar av bin. Svärm intelligensalgoritmer modererar interaktionen mellan en grupp individer som bestämmer mellan ett visst antal alternativ. Varje person kan logga in på onlineplattformen på sin plats. Algoritmerna utbildas på data om beteendedynamik hos grupper, snarare än på de ämnen de diskuterar. Individer ansluter sig till varandra och AI-agenter för att bilda ett slutet system där både maskinen och individerna kan reagera baserat på beteendet som visas av andra för att ändra eller behålla sin preferens. I ett andra steg använder en neuralnätverksmodell utbildad med övervakad maskininlärning deltagarnas interaktionsdynamik för att generera ett övertygelseindex. Detta index uppskattar koncernens förtroende för slutresultatet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.